Gweithlu a phoblogaeth wybodus

Map Ffordd Egwyddorion Gweithleoedd Iach

Mae’r Map Ffordd yn adnodd ar gyfer sefydliadau sydd yn gweithio mewn cydweithrediad â thîm Iechyd y Cyhoedd Caerdydd a’r Fro i weithio ar y cyd ag Egwyddorion Gweithle Iach Symud Mwy Bwyta’n Iach.

Map Ffordd Egwyddorion Gweithleoedd Iach2022-09-28T15:36:53+01:00

Ymddiriedol aeth Chwaraeon Ieuenctid: Rhaglen Llysgenhado n Ifanc

Mae’n darparu gwybodaeth am y Rhaglen Llysgenhadon Ifanc, sy’n gweithio gyda phobl ifanc i ddod yn arweinwyr drwy chwaraeon, er mwyn helpu i annog eu cyfoedion nad ydynt yn egnïol i wirioni ar chwaraeon.

Ymddiriedol aeth Chwaraeon Ieuenctid: Rhaglen Llysgenhado n Ifanc2022-09-13T21:44:49+01:00

Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif

Mae Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (MECC) yn helpu pobl i wella eu hiechyd a’u llesiant trwy roi’r offer iddynt wneud dewisiadau iach yn eu bywydau.

Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif2022-09-13T21:44:49+01:00

Gemau Stryd – Gweithdy Rheoli Ymddygiad Heriol

Mae’r gweithdy yn archwilio sut gellir defnyddio’r gymuned chwaraeon fel offer ymgysylltu i fynd i’r afael ag allgáu cymdeithasol, ymddygiad gwrthgymdeithasol a thensiwn cymunedol a chreu cymunedau cryfach.

Gemau Stryd – Gweithdy Rheoli Ymddygiad Heriol2022-09-13T21:44:48+01:00

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru

Mae Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn help sy’n cael ei ddarparu i berson sy’n datblygu problem iechyd meddwl, sy’n profi problem iechyd meddwl bresennol sy’n gwaethygu, neu sydd mewn argyfwng iechyd meddwl.

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru2022-09-13T21:44:47+01:00

Hyfforddiant Cynwysolde b Anabledd

Mae’r gweithdy yn cael ei gyflenwi/hwyluso i sicrhau bod pobl anabl yn cael darpariaeth o safon uchel, sydd wedi’i chynllunio’n briodol, a bod yr ystod o gyfleoedd sydd ar gael yn yr awdurdod lleol yn adlewyrchu anghenion y gymuned.

Hyfforddiant Cynwysolde b Anabledd2022-09-13T21:44:46+01:00

Gwobr PlayMaker

Mae’r Wobr PlayMaker yn gyflwyniad i arweinyddiaeth i ddisgyblion neu fyfyrwyr 9 oed ac yn hŷn.

Gwobr PlayMaker2022-09-13T21:44:45+01:00

Cyrsiau Arweinyddia eth Chwaraeon

Bydd pobl sy’n ymgymryd â chymhwyster mewn Arweinyddiaeth Chwaraeon yn dysgu ac yn arddangos sgiliau bywyd pwysig, gan gynnwys cyfathrebu a threfniadaeth effeithiol wrth ddysgu i arwain gweithgareddau corfforol sylfaenol i blant a phobl ifanc, oedolion a phobl hŷn mewn ysgolion ac yn y gymuned.

Cyrsiau Arweinyddia eth Chwaraeon2022-09-13T21:44:43+01:00

Title

Go to Top