Mae’r erthygl hon yn rhannu manteision gosod gorsaf ail-lenwi potel ddŵr, gydag enghraifft leol yn Ysbyty Dewi Sant, Caerdydd.

File Type: www
Categories: Ardal ail-lenwi
Author: BIP Caerdydd a’r Fro