Mae Ail-lenwi yn wefan lle gall busnesau sydd â thap sydd yn hygyrch i’r cyhoedd greu proffil am ddim.  Pan fydd gorsaf ail-lenwi poteli dŵr yn weithredol, bydd pobl sydd eisiau gwybod am gyfleusterau ail-lenwi poteli dŵr lleol yn gallu ei defnyddio trwy ddefnyddio’r ap Ail-lenwi, y gellir ei lawrlwytho a’i ddefnyddio am ddim.

File Type: www
Categories: Ardal ail-lenwi
Author: Ail-lenwi