Mae’r wefan yn cynnwys gwybodaeth am Gemau Caerdydd sy’n cynnig 100 a mwy o gyfleoedd chwaraeon i ddisgyblion yn rhai o gyfleusterau chwaraeon gorau Caerdydd mewn partneriaeth â Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol, darparwyr cyfleusterau hamdden a chlybiau chwaraeon.

File Type: www
Categories: Lleoliadau Addysgol
Author: Gemau Caerdydd