Gwybodaeth am y rhaglen Llysgenhadon Ifanc sy’n gweithio gyda phobl ifanc i ddod yn arweinwyr drwy chwaraeon, helpu i annog eu cyfoedion anweithredol i wirioni ar chwaraeon.

Mae yna 2,800 a mwy o Lysgenhadon Ifanc Egnïol  mewn ysgolion, colegau a Phrifysgolion ledled Cymru.

File Type: www
Categories: Lleoliadau Addysgol
Author: Chwaraeon Cymru