Mae’n darparu gwybodaeth am y Rhaglen Llysgenhadon Ifanc, sy’n gweithio gyda phobl ifanc i ddod yn arweinwyr drwy chwaraeon, er mwyn helpu i annog eu cyfoedion nad ydynt yn egnïol i wirioni ar chwaraeon.

File Type: www
Categories: Gweithlu a phoblogaeth wybodus
Author: Ymddiriedo laeth Chwaraeon Ieuenctid